parallax background

Sąsiedzkie kolędowanie

5 lutego 2023
Być dzieckiem Bożym
1 lutego 2023
A na ziemi pokój…
7 lutego 2023
 

Dwie sąsiadujące wspólnoty siostrzane spotkały się na wspólnym kolędowaniu w niedzielę 29 stycznia.

Siostry Nazaretanki zamieszkałe przy ul. Warszawskiej 13 przybyły do naszego domu przy ul. Warszawskiej 11, by wspólnie modlić się i kolędować.

Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z... Siostrami!