parallax background

Świętowanie w Gorzowie

19 stycznia 2023
Niecodzienny Jubileusz
16 stycznia 2023
Być dzieckiem Bożym
1 lutego 2023
Niecodzienny Jubileusz
16 stycznia 2023
Być dzieckiem Bożym
1 lutego 2023
 

Dar Łaski w sercach dzieci

W czasie trwającej Nowenny ku czci Maryi Niepokalanej siostry w formie scenki i prezentacji ukazały przesłanie Cudownego Medalika dzieciom Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzowie Wlkp. Atmosfera skupienia i zainteresowania była reakcją na pytanie: Co zrobić, aby zmagając się z przeciwnościami życia, poczuć się szczęśliwym i osiągnąć zbawienie?

Odpowiedź daje Maryja:

  • przyjąć z ufnością i wiarą Cudowny Medalik
  • modlić się słowami, które widnieją na nim: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy”
  • nosić go jako znak światłości Chrystusa na swoim sercu.
Ufamy, że Maryja przyjmie to szczere oddanie, życie i zawierzenie dzieci i młodzieży, a także przez swojego Syna poprowadzi je przez życie.

 
 

Boże Narodzenie

„To czułość dla przeszłości,
odwaga dla teraźniejszości,
nadzieja na przyszłość”.

W takiej atmosferze Wigilię i czas świąteczny przeżyła wspólnota siostrzana zapraszając samotnych, Ubogich, a klimat modlitwy i adoracji wytworzyła domowa kaplica i sceneria kościoła parafialnego .

 
 

Świętowanie z Ubogimi

W rocznicę wznowienia stołówki użyczonej Stowarzyszeniu Miłosierdzia, czas Wigilii i Świąt Ubodzy przeżywali w radości i odnowionej stołówce - Centrum św. Katarzyny. Remont, którego dokonano ze środków darczyńców i Zgromadzenia, sprawił, że Centrum spełnia wymogi sanitarne i stwarza potrzebującym godne warunki posiłku i spędzania czasu.

Siostra Zofia ze wspólnotą Sióstr, członkowie Stowarzyszenia, młodzi wolontariusze Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz wspólnota Odnowy w Duchu Św. przygotowali potrawy wigilijne.

Rodzinne, przyjazne świętowanie rozpoczęło się od modlitwy i przesłania ks. Proboszcza przy stole wigilijnym. Przełamanie opłatka - symbolu „Chleba Miłości” przez Ubogich, kapłanów, członków Stowarzyszenia i siostry oraz radosny śpiew kolęd przyczyniły się do tego, by był to czas otwarcia się na Cud Miłości dokonywany w czasie Eucharystii i codziennym wzajemnym służeniu, które jest dowodem przełożenia miłości na czyny.