parallax background

Poznajmy szarytki z Rymanowa

6 listopada 2022
Restauracja nagrobków we Lwowie
25 października 2022
Opatrzność nad świetlicą
22 listopada 2022
 

Zapraszamy do poznania ducha, misji i codzienności naszych sióstr w Rymanowie Zdroju poprzez obejrzenie krótkiej prezentacji przygotowanej przez tę wspólnotę: