parallax background

Hej kolęda, kolęda!

13 stycznia 2022
Trwa Nowenna…
3 stycznia 2022
Z orędziem Maryi!
24 stycznia 2022
Trwa Nowenna…
3 stycznia 2022
Z orędziem Maryi!
24 stycznia 2022
 

Chrystus narodził się, aby być bardzo blisko nas i głosił Dobrą Nowinę wszystkim. My, razem z dziećmi ze Świetlicy bł. S. Marty Wieckiej, chcąc naśladować Jezusa, zanosiliśmy radość z narodzenia Pana wszędzie: byliśmy w domach, w sklepach, w piekarni, w biurach, na plebanii. Kolędowaliśmy w Śniatynie i sąsiednich wioskach.