parallax background

Powiernica Maryi

28 listopada 2021
Cudowny Medalik
27 listopada 2021
388 lat Zgromadzenia
29 listopada 2021
 

28 LISTOPADA – PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ KATARZYNY LABOURÉ

W kolejnym dniu celebracji, wspominamy św. Katarzynę Labouré. Uczmy się od niej pokornej miłości, życia, które przeniknięte Bożym światłem, promieniowało na innych.

Jej świętość realizowała się w codzienności: spotkania z ludźmi, dzielenie ich smutków, radości i nadziei, podejmowanie wciąż tej samej pracy, okazywanie uczucia wszystkim, a zwłaszcza cierpiącym… Miłość pobudzała ją do poszukiwania nowych środków, by wraz z Ubogimi zaradzać problemom każdego z nich… Okazuje wyrozumiałość dla błędów, w prosty sposób mówi o miłości Boga. Dużo modli się z Ubogimi i za nich… Katarzyna jest nie tylko „widzącą” ale przede wszystkim „wierzącą”. Wybrana przez Maryję do niesienia Dobrej nowiny współczesnym sobie ludziom, także dzisiaj mówi nam, że świętość w codziennym życiu jest możliwa dla każdego, kto jej pragnie.

Wraz z Siostrą Katarzyną pozwólmy, by Chrystus przychodził do nas, wpatrywał się w nas, byśmy przejęli Jego spojrzenie i patrzyli na świat tak, jak On. Otwórzmy serca na piękno i pokorę Maryi, Gwiazdy Ewangelizacji, byśmy tak jak Ona stali się odbiciem Piękna i Pokory Boga. Pozwólmy, by Duch Święty przemienił nas w ”nowe stworzenie”, byśmy pokochali świat, modlili się za niego i kierowali go ku Królestwu Bożemu.

Mszę św. niedzielną celebrowali w domu prowincjalnym: ks. Jacek Gasiński CM, superior domu misjonarzy przy ul. Św. Filipa oraz ojciec Dyrektor.