parallax background

Cudowny Medalik

27 listopada 2021
70 lat przekazu Dobrej Nowiny
27 listopada 2021
Powiernica Maryi
28 listopada 2021
 

27 LISTOPADA – ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ OBJAWIAJĄCEJ CUDOWNY MEDALIK

W kaplicy Domu Prowincjalnego Mszę św. sprawowali: o. Józef Łucyszyn CM oraz o. Dyrektor Bogdan Zapotoczny CM. Ojciec Józef w swojej homilii mówił o takich miejscach, czasach, doświadczeniach, gdzie Niebo styka się z Ziemią. Są nimi m.in. Niepokalane Poczęcie Maryi, Narodzenie Jezusa Chrystusa... Do takich wydarzeń należy też spotkanie Matki Bożej ze świętą Katarzyną Labouré i przekazanie Medalika, który jest darem Nieba i znakiem nadziei dla Ziemi. Również Siostry Miłosierdzia są znakiem nadziei dla świata. Dają Ubogim życie dla duszy i ciała – tak jak tego pragnął św. Wincenty.

Dzień ten jest wielkim świętowaniem: o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, następnie rozważanie, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Nieszpory, Nowenna do Matki Bożej od Cudownego Medalika.

 

OBJAWIENIE Z 27 LISTOPADA 1830 - „Zachwycający blask”

Objawienie z 27 listopada 1830 r. ma miejsce w pierwszym dniu określonego czasu liturgicznego: w sobotę wieczorem, w wigilię pierwszej niedzieli Adwentu. Liturgia Adwentu wzywa nas do przygotowania serca na przyjście Chrystusa Światłości świata. 27 listopada 1830, Maryja objawia się Katarzynie. Jej postać jest przeniknięta światłem. Jest Tą, która poprzedza Słońce Sprawiedliwości, Jutrzenką poprzedzającą dzień. W Biblii światło symbolizuje obecność Boga: Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką nad mieszkańcami kraju mroku zabłysło światło (Iz 9,1). W takich słowach prorok Izajasz przedstawia tajemnicę objawienia się Boga wśród ludzi. W podobnych słowach Nowy Testament i nauczanie Kościoła przedstawia misterium Bożego Narodzenia: światło, które zajaśniało w ciemnościach. Ewangelia mówi o pojawieniu się aniołów i o pasterzach: I chwała Pańska ich oświeciła (Łk 2,9). W Liście św. Pawła do Tymoteusza znajdujemy inne określenie: Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom (Tm 2,11), inaczej mówiąc, w wyraźny sposób objawiły się: miłosierdzie, dobroć i bezinteresowność Boga, który jako pierwszy nas umiłował.

27 listopada, w wigilię pierwszej niedzieli Adwentu wraz z Maryją Siostra Katarzyna odkrywa piękno świata ukochanego i zbawionego przez Boga...


NIESKOŃCZONA ŚWIATŁOŚĆ BOGA W SERCU NIEPOKALANEJ

Ujrzałam Najświętszą Dziewicę
w postawie stojącej,
ubraną na biało,
średniego wzrostu, tak piękną,
że nie sposób tego opisać.

Od lipca 1830 r. Katarzyna zna słodycz, czułość i delikatność Maryi. Gdy trwa w głębokim zjednoczeniu, kontempluje oblicze Maryi będące odblaskiem Jej tajemnicy. W czasie drugiego objawienia, jest jeszcze bardziej urzeczona niewyobrażalnym pięknem Maryi, opromienionej cudownym światłem. Łaska Boża odbija się na Jej twarzy, co Katarzyna wyraża w słowach: Jej twarz była tak piękna, że nie sposób jej opisać.


Maryja ujawnia tajemnicę odrodzonej ludzkości

W objawieniu 27 listopada, Maryja odsłania przed Siostrą Katarzyną tajemnicę swojego promieniowania. Jako „bez grzechu poczęta” jest Niepokalaną, pełną łaski. Katarzyna odkrywa w Maryi „Nowe Stworzenie”, które już w chwili poczęcia zostało ubogacone owocami Zmartwychwstania Chrystusa. Po Jezusie, Maryja jest pierwszą zmartwychwstałą spośród stworzeń. Ujawnia, że człowieczeństwo Chrystusa jest gwarancją spełnienia się Jego planu zbawienia, jest odbiciem chwały, jaka otoczyła Chrystusa w chwili przemienienia i jaka kiedyś otoczy wszystkich zmartwychwstałych. Jest więc wzorem całej ludzkości i każdego człowieka.


(S. Anne Prévost SM. Katarzyna Labouré. Powiernica Nieba, str. 44-47)