parallax background

388 lat Zgromadzenia

29 listopada 2021
Powiernica Maryi
28 listopada 2021
Zespół Caritas w Dąbrowie
7 grudnia 2021
 

29 LISTOPADA – 388 ROCZNICA POWSTANIA ZGROMADZENIA

Kto by pomyślał, że powstaną Siostry Miłosierdzia? … ja o tym nie myślałem… Bóg myślał za was…” Oto moje córki, jaki był początek waszego Zgromadzania. Wówczas nie było ono tym, czym jest obecnie. Należy sądzić, że dziś nie jest jeszcze tym, czym będzie, aż wreszcie Bóg doprowadzi je do stanu, w jakim chce je mieć

św. Wincenty a Paulo

Świętowanie początku Zgromadzenia napełnia nas radosną wdzięcznością wobec Boga, który powołał Zgromadzenie do istnienia i wobec ludzi, którzy posłuszni Bożym natchnieniom dali podwaliny nowej wspólnocie w Kościele. Dziękujemy za dar świętych Założycieli: za św. Wincentego i św. Ludwikę. Bóg upodobał ich sobie, i mimo ich słabości, posłużył się nimi, by dokonać wielkich dzieł i okazać swe Miłosierdzie wobec opuszczonych i maluczkich. Dziękujemy za Wszystkich Świętych i Błogosławionych Zgromadzenia, którzy z miłością i ufnością zrealizowali swoją drogę do świętości na ścieżkach wincentyńskiego powołania. Dziękujemy za wszystkie pokolenia Sióstr żyjących duchem wincentyńskim, charyzmatem, i Ubogich, którym służyły.

Ty Panie ciągle przechodzisz! Ty wybierasz sobie czas i miejsce. Daj nam się poznać, otwórz nasze oczy i serce, byśmy zawsze umiały Cię dostrzec, rozpoznać, zatrzymać się, spotkać i iść ku… Zamieszkaj w naszym życiu, w życiu naszych Wspólnot, Prowincji i w życiu Ubogich, którym służymy. Prosimy Cię Panie przez wstawiennictwo Świętych Założycieli, uczyń nas wrażliwymi na Twoją obecność, by dzieło, które rozpocząłeś nadal trwało w Kościele, rozwijało się, i objawiało Twą Miłość wobec ubogiego świata.

„Maryjo, Niewiasto wierna, módl się za nami, uproś nam u Twego Syna i Odkupiciela naszego wiarę żywą i rozmiłowaną, miłość pokorną i czynną, abyśmy wytrwale żyli darem wierności – pokorną i radosną pieczęcią nadziei”.