parallax background

Nowenna przed 200 rocznicą objawień

26 listopada 2021
Uroki gór – świadectwo
14 listopada 2021
70 lat przekazu Dobrej Nowiny
27 listopada 2021
 
Kaplica Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo. Kraków, Warszawska 8.

26 listopada 2021

Dzisiejszym nabożeństwem w obecności Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie rozpoczynamy dziewięcioletni okres przygotowań do Jubileuszu 200 rocznicy objawień Maryjnych, jakie miały miejsce w naszej Kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu w 1830 roku. Łaski spotkania z Najświętszą Panną w lipcu, listopadzie i grudniu tamtego roku dostąpiła seminarzystka Katarzyna Labouré. Centralnym momentem zjawień Maryi było objawienie Cudownego Medalika dnia 27 listopada. Traktujemy ten czas Nowenny jako szczególną okazję, aby uczcić naszą Niebieską Matkę, która stale oręduje za nami u Syna; ale również jako okazję, aby podziękować za to, iż swoim nawiedzeniem wyświadczyła wielką łaskę naszym Zgromadzeniom.

Nowenna przygotowuje nas jednocześnie do uczczenia dwutysięcznej rocznicy odkupieńczej śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, która przypadnie w roku 2033. Obie rocznice wiążemy ściśle ze sobą: treści objawienia na Rue du Bac prowadzą prosto pod Krzyż Chrystusa. Dwa tysiące lat temu przy krzyżu Chrystusa nie było Jego uczniów – poza apostołem Janem. To niezagojona rana na sumieniu ludzkości. Rocznice objawień na Rue du Bac i naszego odkupienia, traktujemy jako szczególną łaskę od Pana niebios i okazję do zamanifestowania naszej wierności w trudnych czasach, w jakich żyjemy. Pragniemy zmierzać w pielgrzymce wiary pod Chrystusowy Krzyż, gdzie mamy nadzieję stanąć u boku Matki Odkupiciela i naszej Matki.

Przed rozpoczęciem Nabożeństwa, Ojciec Dyrektor Bogdan Zapotoczny CM poświecił figurę Matki Bożej, która będzie peregrynować podczas trwania Nowenny.