parallax background

Jak dobrze jest dziękować!

3 września 2021
O Józefie ukochany!
26 sierpnia 2021
Integracja od nowa
20 września 2021
 

Rok 2021 jest dla nas wyjątkowym czasem dziękczynienia za dar powołania do Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

„Wybrał Cię Sam Bóg; ujął Twą dłoń, by prowadzić Cię wśród życia dróg…” Powołanie jest skarbem, prezentem od Pana Boga! Gdyż to On powołuje, zaprasza, byśmy odpowiedziały na Jego Miłość całym naszym życiem.

Jubileusz Powołania jest dla każdej z nas okazją do wielkiego dziękczynienia, gdyż doświadczyłyśmy ogromu Bożej dobroci. Radując się pięknem Jubileuszu 25-lecia, świętowałyśmy go razem z Przełożonymi w Zakopanem. Punktem kulminacyjnym naszego dziękczynienia za dar Powołania była Eucharystia, podczas której dziękowaliśmy za każdą z nas indywidualnie (S. Iwona, S. Elżbieta, S. Monika, S. Joanna, S. Monika), za powołanie, za łaskę wytrwania, za rodziców, za wszystkie osoby, które spotkałyśmy na drodze naszego pielgrzymowania, prosząc o łaskę wierności, jak również o nowe powołania do Zgromadzenia.

Podczas homilii ojciec Dyrektor podkreślił, że każdy człowiek powołany jest do świętości. Wskazał na jeden najważniejszy cel, do którego prowadzą rozmaite drogi. Pięknie ukazał oddanie Bogu, nawiązując do życia św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz świętych założycieli, którzy spalali się na ołtarzu służby. Przybliżył pokrótce placówki, gdzie wola Boża postawiła każdą z nas. Życzył nam Bożego błogosławieństwa, opieki Niepokalanej i wielu łask na drodze realizacji wincentyńskiego charyzmatu.

Po zakończonej Mszy świętej siostra Wizytatorka także skierowała do nas słowo, dziękując każdej Jubilatce za wierność w posługiwaniu, za wszelkie dobro czynione dla drugiego człowieka, życząc nadal radości, entuzjazmu, ale przede wszystkim zażyłości i głębokiej relacji z Jezusem.

Po życzeniach, w atmosferze radości przy stole „powróciłyśmy” do wspólnego początku, przemierzając (dzięki zdjęciom i przywołanym wspomnieniom) szlaki posługi i kolejne placówki każdej z nas.

Miłość oddaje z Radością wszystko; stale, codziennie, wszystko…

Pragnę żyć tak długo, jak się Tobie spodoba, ale żyć Twoim życiem, które jest samą miłością…

Św. Ludwika de Marillac

Bardzo dziękujemy wszystkim Siostrom za życzenia, modlitwę, zwłaszcza zaś Siostrom ze wspólnoty w Zakopanem - za piękne przygotowanie Jubileuszowego Dnia!