parallax background

Integracja od nowa

20 września 2021
Jak dobrze jest dziękować!
3 września 2021
Co nowego w Moszczanach?
21 września 2021
Jak dobrze jest dziękować!
3 września 2021
Co nowego w Moszczanach?
21 września 2021
 

Radością naszych Ubogich po długiej izolacji z powodu COVID 19 było spotkanie z Pielgrzymką Bielsko-Żywiecką, która po raz kolejny przechodziła obok naszego domu. Nasi mieszkańcy także wędrują poprzez jednodniowe wyjazdy do różnych miejsc, między innymi do Częstochowy, Łagiewnik, do kina itp. Podopieczni na nowo mogą ucieszyć się z wzajemnej integracji, spotykając się na różnych imprezach okolicznościowych, np. na Olimpiadzie Sportowej, która ostatnio została zorganizowana przy DPS-sie, a także na grillu.

Nasi mieszkańcy solidaryzują się także z tymi, którzy żyją bardziej ubogo poprzez organizację różnego rodzaju darów dla przyjaciół na Ukrainie.

Radością dla nas był wyjazd kilku osób z Bobrka na 3-dniowe Rekolekcje do Zakopanego do naszych Sióstr gdzie owocem była radość,umocnienie Wiary oraz możliwość spotkania nowych ludzi. Pozdrawiamy!Zdjęcia ze strony: www.facebook.com/DPSBobrek