parallax background

Odnowa rekolekcyjna

Śluby s. Wiolety
3 maja 2021
Odnaleźć dobro
29 maja 2021
Śluby s. Wiolety
3 maja 2021
Odnaleźć dobro
29 maja 2021

Podobnie jak przyroda odradza się na wiosnę odzyskując swój witalny rozmach, tak również nasze życie duchowe potrzebuje odnowy i nabrania świeżych energii. W zgromadzeniu mamy tę łaskę, że osiem dni w roku możemy poświęcić na rekolekcje w milczeniu. Siostry gromadzą się w tym celu zazwyczaj w domu prowincjalnym w Krakowie.

W tym roku, z racji pandemii, rekolekcje organizowane są w niewielkich grupach, w różnych domach zgromadzenia. I tak na przykład w tym tygodniu - od 7 do 15 maja - czasem odnowy cieszą się szarytki równocześnie w trzech miejscach: w Krakowie przy ul. Warszawskiej 11 i przy Warszawskiej 8 oraz w Piwnicznej-Zdroju.

Korzystamy z videonagrań konferencji ks. Jacka Wachowiaka CM – dyrektora Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej. Są one skupione wokół tematu: „Wiara w życiu Siostry Miłosierdzia”, a oparte na życiu i duchowości św. Ludwiki de Marillac, naszej Założycielki. Podstawą rewizji naszego życia jest oczywiście medytacja Pisma świętego oraz Konstytucji zgromadzenia, a także adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Prosimy o modlitwę, by rekolekcje zaowocowały nowym entuzjazmem i wiernością w służbie Chrystusowi obecnemu w Ubogich!