parallax background

Śluby s. Wiolety

3 maja 2021
Pascha w Bystrej
5 kwietnia 2021
Odnowa rekolekcyjna
12 maja 2021

3 maja - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Jest to niezwykle ważny dzień dla naszej Ojczyzny, tak bardzo drogi sercu Polaków.

Dzień 3 maja 2021 r. jest jednocześnie wielkim i ważnym wydarzeniem dla Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Krakowskiej, bowiem w tym dniu Siostra Wioleta ze wspólnoty w Zakopanem złożyła Śluby Święte po raz pierwszy. Uczyniła to w Domu Prowincjalnym w Krakowie podczas Eucharystii o godz. 10.00 sprawowanej przez Ojca Dyrektora Bogdana oraz Ojca Marcina i Ojca Józefa. Siostrze Wiolecie swoją modlitwą i obecnością towarzyszyły Siostry z jej wspólnoty, Siostry z Domu Prowincjalnego, z Infirmerii oraz Siostry, które wspierały ją na drodze formacji. Obecna była również najbliższa rodzina: Rodzice i Rodzeństwo z rodzinami. Pod koniec Mszy św. życzenia Siostrze Wiolecie złożyła Siostra Wizytatorka. Powiedziała m. in. :

Złożenie Ślubów Świętych, stało się kluczem do Twojej wolności w Bogu, do czynienia wielkich rzeczy w Jego Imię jako Jego narzędzie, Jego Oblubienica.
Celem Ślubów jest Miłość, miłość Boga i dobroć wobec ludzi. To znaczy ofiarowanie wszystkiego Bogu, by z miłością pomagać swym siostrom i braciom.
Życzymy Ci, Siostro Wioleto, byś czuwała zawsze przy Sercu Jezusa i była wrażliwa na ludzi i ich biedy, byś patrzyła na nich z troską i czułością, aby poprzez Twoje czyny odczuwali Bożą Miłość pochylającą się nad tym światem.
Miłość nie ma granic, trzeba aby ciągle rosła i pogłębiała się. Trwaj więc, Droga Siostro Wioleto, aby nić miłości Oblubieńczej nigdy nie została zerwana. Tą nicią jest Twoja czujność, pragnienie i oczekiwanie Oblubieńca.
Bądź przy Sercu Jezusa swymi myślami i kochaj ze wszystkich sił, aby Boża Miłość mogła Cię wypełniać i by z Twego serca rozlewała się na innych. Maryja Jedyna Matka Zgromadzenia, niech Ci uprosi dar zażyłej więzi z Jezusem.

Po Mszy św. Wspólnota Seminarium przedstawiła w kaplicy refleksję poświęconą Matce Bożej i św. Józefowi.

Następnie Siostra Wioleta wyraziła wdzięczność Bogu. Podziękowała Rodzicom i Rodzeństwu, Siostrze Wizytatorce, Siostrom, które towarzyszyły jej na drodze formacji, Ojcu Dyrektorowi i obecnym Kapłanom, a także Siostrom, które przygotowały tę Uroczystość.

Dalszym ciągiem świętowania Siostry Wiolety i zaproszonych gości było spotkanie przy stole, pod koniec którego zostały nam przybliżone, w formie przyśpiewek i prezentacji, niektóre aspekty z jej dzieciństwa, młodości, pierwszych etapów formacji w Zgromadzeniu.

Popołudnie Siostra Wioleta spędziła ze swoją Rodziną, a wieczór z Siostrami Domu Prowincjalnego.

Za Świętym Wincentym powtarzamy: „Niech Bóg Będzie uwielbiony, niech Bóg będzie uwielbiony”.