parallax background

Odnowiona wierność

29 marca 2021
Diamentowo i kameralnie
20 marca 2021
Twórczość w Bobrku
2 kwietnia 2021

W Uroczystość Zwiastowania po raz kolejny powiedziałyśmy „tak”. Być może jest to „tak” radosne, pełne zaufania albo wypowiedziane w chwili zwątpienia i trudności. Takie już jest życie. Niemniej jednak, razem z Psalmistą każda odpowiedziała: Oto jestem Panie, przychodzę pełnić Twoją wolę (por. Ps 39) taka, jaka jestem, tu i teraz, z pragnieniem rozpoczęcia na nowo, odnowiona w sercu i na duchu.

Powyższe słowa Matki Generalnej oddają przeżycia blisko 13 tysięcy szarytek na całym świecie, które dołączają swoje TAK do FIAT Maryi Dziewicy, dzięki któremu Odwieczne Słowo Ojca stało się Ciałem.

Radość z naszego oddania Panu łączy nas wszystkie duchowo, od najmłodszych do najstarszych sióstr na infirmerii, które składają Śluby Święte po raz 50-ty, 60-ty i blisko 70-ty w swoim życiu! Trochę świątecznego klimatu niech oddadzą poniższe zdjęcia z domu prowincjalnego w Krakowie, łączącego tak wiele pokoleń sióstr...

„Jak dobrze jest dziękować Ci Panie, i śpiewać psalm Twojemu imieniu. I opowiadać rano Twoje miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją..."