parallax background

Twórczość w Bobrku

2 kwietnia 2021
Odnowiona wierność
29 marca 2021
Pascha w Bystrej
5 kwietnia 2021
Odnowiona wierność
29 marca 2021
Pascha w Bystrej
5 kwietnia 2021

Jak to w prawdziwym domu, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bobrku mają możliwość rozwijania swoich talentów artystycznych. Uzdolnienia plastyczne odkryło wielu z tutaj zamieszkałych. Niektórzy z nich zostali nawet laureatami konkursu organizowanego prze PFRON pod tytułem „Tajemnica mojej wyobraźni” i zakwalifikowali się do ogólnopolskiego jego etapu.

Kontemplacja różnorodnych prac powstałych w Bobrku, może ubogacić nasze spojrzenie i wrażliwość. Podopieczni mają na szczęście do wyboru różne techniki plastyczne, np. rysunek, decoupage, witraże, rzeźby, ikonografia, itp.