Wiek XIX był bogaty w objawienia Matki Bożej. Niepokalana jakby pielgrzymuje po Europie: Paryż, La Salette, Lourdes, Gietrzwałd, Fatima... Pierwsze miejsce, gdzie zatrzymała się Maryja, to skromna kaplica sióstr miłosierdzia.


 
 

Maryja Dziewica opuściła wzrok i zatrzymała spojrzenie na s. Katarzynie. Wizja zmieniła się następnie w obraz awersu i rewersu Medalika. Wokół postaci Maryi utworzył się napis w owalu:

O Maryjo bez grzechu poczęta , módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy…

Wizjonerka usłyszała wewnętrzny głos:

„Promienie, które widzisz, są symbolem łask, jakie zlewam na osoby, które mnie o nie proszą. Postaraj się, by wybito Medal według tego wzoru. Wszyscy, którzy go będą nosić, dostąpią wielkich łask. Tych, którzy mi ufają, otoczę szczególną opieką”


 

Obraz znów się odwraca i Katarzyna patrzy na rewers: w centralnym punkcie jest litera M ze splecionym z nią krzyżem wspartym na poprzecznej linii, poniżej zaś dwa zranione serca: Serce Jezusa – otoczone koroną cierniową i Serce Maryi – przebite mieczem. Natomiast w owalu wieniec z gwiazd dwunastu. Katarzyna zapytała, czy ma być umieszczony jakiś napis i otrzymała odpowiedź:

„Litera M, krzyż i dwa serca mówią wystarczająco”.

Oto misja, z którą Niepokalana Dziewica przyszła do ludzi, by powierzyć ją s. Katarzynie, a równocześnie powiedzieć światu o przywileju Jej Niepokalanego Poczęcia.

 

Pierwsze medaliki (1.500 ) ukazały się w czerwcu 1832 r. i w krótkim czasie stały się narzędziem szczególnego, Bożego działania, wielu nawróceń i uzdrowień – dlatego ludzie zaczęli nazywać ten medalik „cudownym”. W ciągu pięciu pierwszych lat rozprowadzono 5 milionów medalików, a przez dziesięć następnych – już 100 milionów. Biskupi Kościoła we Francji, widząc nadzwyczajne skutki towarzyszące noszeniu medalika, zwrócili się do Papieża Piusa IX o ogłoszenie dogmatu Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej Ponadto inwokacja umieszczona na awersie: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, przyczyniła się bezpośrednio do ogłoszenia w 1854 r., przez papieża bł. Piusa IX, dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Żadne objawienie Maryjne nie wniosło do Kościoła treści porównywalnych z przesłaniem Cudownego Medalika. Wszystkie późniejsze są tylko dopełnieniem objawienia w kaplicy przy ulicy du Bac. Medalik usytuowany w całokształcie podstawowego przesłania objawienia jest drogą ewangelizacji. Poprzez ten symbol należy również starać się o odkrywanie całości tego przesłania i o to, aby je wprowadzać w życie.

Zatrzymajmy się nad niewiarygodną dysproporcją pomiędzy wielkością naszej planety, a małym znakiem, który zostawia Maryja. Medalik jest jak ikona, jak katechizm dla ubogich...

Codziennie wsłuchujmy się w wezwanie Maryi, by wybić medal w głębi naszego serca, abyśmy razem z Nią przeżywali nasze powołanie dziecka Bożego. Jeżeli patrzymy na świat Jej oczami, słuchamy ludzi Jej uszami, jeśli kochamy naszych braci Jej Sercem, wtedy będzie można ujrzeć Jej obraz w dobroci naszych oczu, w jakości naszego słuchania, w darze naszego życia.