W polach sklepienia prezbiterium wokół pozłoconego zwornika przedstawiono w medalionach czterech Ojców Kościoła: Augustyna, Hieronima, Grzegorza Wielkiego i Ambrożego. Najwyższy pas dekoracyjny ściany absydy, utworzony z symboli maryjnych, wykończono u samej góry fryzem o zgeometryzowanej wici roślinnej. Fryz biegnie wzdłuż tego pasa i przechodzi ponad łukami okien.


Św. Augustyn
Św. Hieronim
Św. Grzegorz Wielki
Św. Ambroży