Życie parafii

Z radością uczestniczymy w życiu parafialnym: bierzemy aktywny udział w różnych wydarzeniach, np. w Korowodach Świętych, różnych wydarzeniach liturgicznych, procesjach, pielgrzymkach, modlimy się z dziećmi i za dzieci, z ubogimi i za ubogich, z wszystkimi i za wszystkich. Z wdzięcznością uczestniczyłyśmy w poświęceniu nowo utworzonego ołtarza Miłosierdzia Bożego z relikwiami św. Faustyny i św. Jana Pawła II, a od niedawna także z relikwiami naszej błogosławionej Siostry Marty Wieckiej, o której w piękny i bardzo interesujący sposób opowiadała nam na wszystkich podczas Mszy św. niedzielnych siostra Janina z Krakowa.