parallax background

„Wielbi dusza moja Pana”

25 sierpnia 2020
„Tak” dane Bogu
20 sierpnia 2020
Pielgrzymka do Pasierbca
31 sierpnia 2020

Dzisiejszy Jubileusz 25 lat powołania, to czas dziękczynienia Panu Bogu i ludziom. To czas refleksji, a nade wszystko to czas łaski – kontemplowania tego, co uczynił Pan Bóg w moim życiu. Panie mój, ofiaruję Tobie całą siebie, taką jaką jestem; ze wszystkimi moimi myślami, słowami, czynami, uczuciami, pragnieniami, talentami – Twoje są i ja jestem Twoja.

Ofiaruję Tobie: miłość moją i serce moje – bo wiem, że ono pragnie i szuka Ciebie.

Pragnę w tym dniu podziękować moim Rodzicom i Rodzeństwu, którzy przekazali mi głęboką wiarę. Dzięki Nim mogłam odkryć powołanie do Zgromadzenia.

Dziękuję moim Przełożonym i Siostrom ze wspólnot, w których byłam, za dar wspólnej modlitwy i duchową bliskość.

Oddaję siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.

S. Jadwiga Drobny