parallax background

Wspólnota Helclów

15 stycznia 2020
Urodzinowy tort
13 stycznia 2020
Taizé we Wrocławiu
23 stycznia 2020

Naszą codzienność dzielimy z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej im. Helclów. Towarzyszymy im każdego dnia starając się wspólnie budować dobrą, domową atmosferę. Jako siostry miłosierdzia troszczymy się zarówno o potrzeby ciała, jak i ducha Mieszkańców. Pracując na różnych oddziałach, razem z personelem, staramy się każdemu zapewnić jak najlepszą opiekę. Służymy rozmową, uśmiechem, by razem tworzyć pogodną i przyjazną codzienność.

Zajmujemy się także tutejszą kaplicą pw. Św. Anny. Dbamy o klimat sprzyjający modlitewnemu skupieniu wszystkich, którzy odwiedzają to święte miejsce.

Mieszkańcom DPS im. Helclów towarzyszymy modlitwą, obecnością, opieką pielęgniarską oraz duchową. Nasze dni są proste i mijają w towarzystwie Mieszkańców. W każdym z nich staramy się odkrywać oblicze Chrystusa cierpiącego z powodu choroby, podeszłego wieku czy osamotnienia.