parallax background

Od śmierci do życia…

27 grudnia 2019
Tam szum Prutu…
10 grudnia 2019
Gorzów świątecznie
30 grudnia 2019
Tam szum Prutu…
10 grudnia 2019
Gorzów świątecznie
30 grudnia 2019

„Communita in dialogo” czyli „ Wspólnota w dialogu” 14 grudnia świętowała swoją siódmą rocznicę działalności na terenach Ukrainy, a konkretnie Odessy. Wspólnota wyrosła na fundamencie miłości, przyjęcia i wsparcia osoby, która w swoim uzależnieniu chce przyjąć wyciągniętą, pomocną dłoń.

To już siedem lat jako wspólnota sióstr mamy udział w programie TERAPII MIŁOŚCIĄ. Podejmują go wspaniali ludzie, którzy w tym czasie potrzebują pomocy. Istnieją  już trzy grupy terapeutyczne dla mężczyzn i jedna dla kobiet, w tym z dziećmi. To przede wszystkim ich święto, święto ludzi walczących o siebie, o swoje szczęśliwe jutro. Ale też tych, którzy na przestrzeni siedmiu lat zwyciężyli, odzyskali siebie wolnymi i wrócili do swoich rodzin, bądź też zostali w Centrum, aby pomagać innym...

            Dziś cieszy nas szczególna obecność – o. Matteo Tagliaferri, założyciela wspólnoty we Włoszech 28 lat temu, kapłana misji o szczególnym charyzmacie pomocy uzależnionym. Jego postawa i codzienne prowadzenie podopiecznych są natchnieniem dla wielu... Dlatego sami otrzymawszy Miłość, chcą się nią dzielić i nie żałują swojego życia, pozostając we wspólnocie, by pomagać młodszym. Jest to też szczególny dzień świętowania dla naszych księży misjonarzy podejmujących całkowitą odpowiedzialność za to dzieło na Ukrainie. To oni z operatorami (współpracownikami) wspólnoty kroczą dzień po dniu i prowadzą innych drogą ze śmierci do życia .

Serca przepełnione są wdzięcznością wobec wszystkich, którzy wspierają ten proces przemiany w różny sposób. Najpierw wobec rodzin – najbliższych...żon, dzieci, rodziców...przyjaciół, dobroczyńców...Bo terapia nie jest możliwa bez miłości i wsparcia.

Uroczystej dziękczynnej Eucharystii przewodniczył ordynariusz odesko - symferopolskiej diecezji ks. bp Bronisław Bernacki. Jego wsparciem cieszy się dzieło przemiany naszych podopiecznych w Communita in dialogo - mężczyzn i kobiet.

Święto jest tam, gdzie jest miłość! Właśnie dlatego kolejna rocznica stała się prawdziwym świętowaniem życia, rodziny, jedności i wsparcia.

Całym sercem jesteśmy z wami. Niech nasze wsparcie owocuje osobistym zwycięstwem i dalszym szczęśliwym życiem z bliskimi, którzy czekają.