parallax background

Od śmierci do życia…

27 grudnia 2019
Tam szum Prutu…
10 grudnia 2019
Gorzów świątecznie
30 grudnia 2019

„Communita in dialogo” czyli „ Wspólnota w dialogu” 14 grudnia świętowała swoją siódmą rocznicę działalności na terenach Ukrainy, a konkretnie Odessy. Wspólnota wyrosła na fundamencie miłości, przyjęcia i wsparcia osoby, która w swoim uzależnieniu chce przyjąć wyciągniętą, pomocną dłoń.

To już siedem lat jako wspólnota sióstr mamy udział w programie TERAPII MIŁOŚCIĄ. Podejmują go wspaniali ludzie, którzy w tym czasie potrzebują pomocy. Istnieją  już trzy grupy terapeutyczne dla mężczyzn i jedna dla kobiet, w tym z dziećmi. To przede wszystkim ich święto, święto ludzi walczących o siebie, o swoje szczęśliwe jutro. Ale też tych, którzy na przestrzeni siedmiu lat zwyciężyli, odzyskali siebie wolnymi i wrócili do swoich rodzin, bądź też zostali w Centrum, aby pomagać innym...

            Dziś cieszy nas szczególna obecność – o. Matteo Tagliaferri, założyciela wspólnoty we Włoszech 28 lat temu, kapłana misji o szczególnym charyzmacie pomocy uzależnionym. Jego postawa i codzienne prowadzenie podopiecznych są natchnieniem dla wielu... Dlatego sami otrzymawszy Miłość, chcą się nią dzielić i nie żałują swojego życia, pozostając we wspólnocie, by pomagać młodszym. Jest to też szczególny dzień świętowania dla naszych księży misjonarzy podejmujących całkowitą odpowiedzialność za to dzieło na Ukrainie. To oni z operatorami (współpracownikami) wspólnoty kroczą dzień po dniu i prowadzą innych drogą ze śmierci do życia .

Serca przepełnione są wdzięcznością wobec wszystkich, którzy wspierają ten proces przemiany w różny sposób. Najpierw wobec rodzin – najbliższych...żon, dzieci, rodziców...przyjaciół, dobroczyńców...Bo terapia nie jest możliwa bez miłości i wsparcia.

Uroczystej dziękczynnej Eucharystii przewodniczył ordynariusz odesko - symferopolskiej diecezji ks. bp Bronisław Bernacki. Jego wsparciem cieszy się dzieło przemiany naszych podopiecznych w Communita in dialogo - mężczyzn i kobiet.

Święto jest tam, gdzie jest miłość! Właśnie dlatego kolejna rocznica stała się prawdziwym świętowaniem życia, rodziny, jedności i wsparcia.

Całym sercem jesteśmy z wami. Niech nasze wsparcie owocuje osobistym zwycięstwem i dalszym szczęśliwym życiem z bliskimi, którzy czekają.