parallax background

Tam szum Prutu…

10 grudnia 2019
Odsłony Medalu
3 grudnia 2019
Od śmierci do życia…
27 grudnia 2019
Odsłony Medalu
3 grudnia 2019
Od śmierci do życia…
27 grudnia 2019

«Nie jestem ani tutejsza, ani tamtejsza, ale należę tam, gdzie spodoba się Bogu mnie posłać». Św. Wincenty a Paulo

Wspólnotę w Śniatynie przy ul. Kosniatyna tworzą s. Barbara Hojda i s. Mariana Agałarowa. W kilku zdaniach pragniemy się podzielić naszą służbą, którą podejmujemy jako Siostry Miłosierdzia z ramienia zgromadzenia, na chwałę Bożą i dla dobra Ubogich.

Odwiedzamy ubogich i chorych w ich domach, dzielimy się ciepłymi posiłkami z potrzebującymi. Nie zapominamy także o duchowych potrzebach chorych. Wspieramy modlitwą, przygotowujemy ich do sakramentów, towarzyszymy księdzu w pierwsze piątki miesiąca. Dla tych, którzy pragną duchowego wzrostu, prowadzimy indywidualną katechezę. Przyjmujemy także ubogich u nas w domu, dając im możliwość wykąpania się, zmiany ubrania i spożycia ciepłego posiłku.

W parafii katechizujemy dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci niepełnosprawne oraz chłopców z internatu, który znajduje się obok naszego kościoła. Podejmujemy współpracę z organizacją Depaul. Należą do niej wolontariusze, którzy opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi w Załuczu, my zaś katechizujemy dzieci. Towarzyszymy i na miarę naszych możliwości wspieramy działalność grupy AIC w naszej parafii.

Współpracujemy z księżmi Misjonarzami w naszej parafii, pełniąc posługę w zakrystii, animujemy śpiew w Horodence (parafia dojazdowa).

Podejmujemy się razem prowadzenia rekolekcji „Winnica Racheli” dla kobiet, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyły w aborcji i odczuwają z tego powodu konsekwencje emocjonalne lub duchowe.

Pełniąc naszą służbę pragniemy uwielbiać Boga w każdym człowieku i otwierać nasze serca na miłość Chrystusa Ukrzyżowanego, który każdego dnia przynagla nas, by śpieszyć z pomocą tym, których stawia na naszej drodze.

Korzystając z okazji, pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierają nas duchowo i materialnie oraz zapewnić o naszej pamięci w modlitwie.

Z modlitwą

s. Barbara Hojda sm i s. Mariana Agałarowa sm