parallax background

Od jedności do relacji

4 lipca 2019
Ochotne serca
4 lipca 2019
Tenczyńskie dni
8 lipca 2019
Ochotne serca
4 lipca 2019
Tenczyńskie dni
8 lipca 2019

„ Bóg mieszka w nas przez jedność, a wspólnota tworzy się relacją”

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE SIÓSTR BLOKU WSCHODNIEGO

UKRAINA – BRZUCHOWICE    21 – 25 CZERWIEC 2019

We Lwowie, a dokładnie w Brzuchowickim Seminarium Duchownym odbyło się spotkanie sióstr podejmujących posługę w kilku krajach bloku wschodniego – na Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie i Rosji. Wzięło w nim udział 36 sióstr. Gościłyśmy nasze Radne Generalne: s. Carmen Perez oraz s. Hannę Cybulę. W osobach Sióstr czułyśmy obecność naszej Matki Generalnej, którą otaczamy modlitwą. Cieszyłyśmy się obecnością Sióstr Wizytatorek Prowincji Krakowskiej i Słowackiej, oraz delegatek z Prowincji Warszawskiej i Chełmińskiej.

Program tego kolejnego już w ciągu kilkunastu lat zjazdu przygotowany bardzo bogato tematycznie, obejmował m. in. multimedialną prezentację wspólnot w posłudze dziś podejmowanej w naszych krajach; konferencje przedstawione nam przez s. Radną Hannę, oraz przez s. Carmen Perez w bloku tematycznym „Przynależność do Boga” oraz „ Przynależność do Zgromadzenia”; czas wspólnej modlitwy, medytacji, adoracji Jezusa Eucharystycznego…, czas ożywionej i twórczej pracy w grupach, by podejmować ważne tematy i dzielić się nimi.

Pochylałyśmy się nad pięknem naszego charyzmatu Zgromadzenia. Szczególnie wymownym dla nas znakiem była obecność św. Wincentego a Paulo w Jego Relikwiach przywiezionych z Rzymu, oraz naszej Siostry Bł. Marty Wieckiej. Dzielenie się owocami pracy w grupach napełniało nas radością i satysfakcją, że żyją w nas głębokie pragnienia, że chcemy dziś żyć w zgodzie z naszym pierwotnym powołaniem, powracać wciąż na nowo do pierwotnej Miłości i być szczęśliwymi TU I TERAZ.

Cztery komisje sióstr utworzone w ramach współpracy międzyprowincjalnej na tych terenach przedstawiły nam rezultaty swojej pracy. Dużo dokonało się w ciągu roku, od czasu naszego poprzedniego spotkania na Zakarpaciu. Wytyczone cele zostały osiągnięte, a następne nakreślone.

Miałyśmy możliwość stanąć przy grobie naszych sióstr na łyczakowskim cmentarzu. Tam zawierzałyśmy Panu całe nasze Zgromadzenie, a szczególnie miejsca naszej posługi właśnie na wschodzie. To ONE, nasze poprzedniczki swoim pięknym i wiernym życiem założyły podwaliny pod nasze „dzisiaj” w służbie Ubogim.

Niech Pan Bóg będzie błogosławiony za to, że nas jednoczy i zespala, by służąc Jemu w Ubogich nieść ten sam – jeden ogień charyzmatu Wincentyńskiego.

Bóg mieszka w nas poprzez jedność, a wspólnota  tworzy się relacją!

Niech będzie uwielbiony Bóg w tym pięknym i płodnym czasie wspaniałej relacji budowanej  przez rekreację i radość, spotkania i plany na przyszłość. Jego błogosławieństwo niech towarzyszy nam i Ubogim, do których ON nas posyła.

S. Marta Szkarłat SM