parallax background

Brzeg nad Odrą

27 czerwca 2019
Wieści ze Żmigrodu
26 czerwca 2019
Ochotne serca
4 lipca 2019
Wieści ze Żmigrodu
26 czerwca 2019
Ochotne serca
4 lipca 2019

Brzeg nazywany jest „Miastem, do którego każdy chce wracać”. Chociaż na obecną chwilę przyszło siostrom opuścić jego mury, dzielą się z nami przeżyciami niedawnych uroczystości: kontemplacją daru Eucharystii podczas procesji Bożego Ciała, dziękczynieniem za 60 lat posługi siostry Janiny w Zgromadzeniu, wspomnieniem wręczenia Medalu św. Jadwigi siostrze Jadwidze…