parallax background

Zasłużona Siostra

5 stycznia 2019
Hej kolęda, kolęda
1 stycznia 2019
Królewski orszak
14 stycznia 2019

Siostra Genowefa Zawałkiewicz została pośmiertnie uhonorowana  tytułem „Zasłużony dla Gminy Żmigród”, 

dnia 19 grudnia 2018 roku, na sesji Rady Miejskiej w Żmigrodzie. Okolicznościowy medal z rąk burmistrza Roberta Lewandowskiego w imieniu Siostry Wizytatorki Anny Pietrasik odebrała Siostra Stefania Halwa.

Genowefa Zawałkiewicz urodziła się w 1891 r. w Medyce, niedaleko Przemyśla. Była osobą wykształconą, ukończyła Szkołę Gospodarstwa. Znała biegle dwa języki: niemiecki i francuski. Jej ojciec był oficerem w armii austriackiej. Kiedy wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, miała zaledwie 19 lat. Odtąd przez całe życie posługiwała się imieniem Aniela.

Formację początkową w postulacie odbywała we wspólnocie sióstr posługujących w Szpitalu Świętego Łazarza w Krakowie, a seminarium (nowicjat) w Domu Macierzystym w Paryżu.
W 1911 r. gdy wróciła do Krakowa,  została wyznaczona do nauczania w szkole gospodarczej w Białym Kamieniu. Po pięciu latach, w 1916 r. w sierocińcu założonym przez księżną Marię Ogińską w Bobrku koło Oświęcimia pełniła funkcję magazynierki. W latach 1918-1927 pracowała w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia w Krakowie w administracji.
W 1927 r. została przełożoną w Czortkowie, gdzie siostry prowadziły sierociniec, szkołę, szpital oraz Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Do jej obowiązków, jako przełożonej, należało między innymi zarządzanie majątkiem fundacji. Dzięki swojej pracy była ceniona i szanowana przez władze świeckie oraz kościelne.
Nie przestając być przełożoną w Czortkowie, od 1940 roku często zmieniała miejsce pobytu na okres kilku miesięcy. Przez ten czas przebywała dwukrotnie we Lwowie i Jaśle. Najprawdopodobniej w tym czasie ukrywała się, ponieważ istniała obawa, że ma zostać wywieziona na Syberię. Dopiero w 1945 r. powróciła do Czortkowa.

Siostra Aniela wraz z Siostrami Miłosierdzia przybyła do Żmigrodu w 1946 r. gdy po przyłączeniu wschodnich ziem Polski do ZSRR usunięto je z Czortkowa. Prowadziły dom i sprawowały opiekę nad kobietami w podeszłym wieku. Kuria Arcybiskupa Wrocławskiego przekazała siostrom dom przy ulicy ul. Poznańskiej, gdzie obecnie znajduje się Dom Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

Początkowo budynek był zajęty przez Państwowy Urząd Repatriacyjny, dlatego siostry i podopieczne przez dwa miesiące mieszkały na plebanii, którą udostępnił ks. Jan Jonaczyk. Później przeniosły się do przyznanego im wcześniej obiektu, w którym najpierw zwolniło się pierwsze piętro, a po paru miesiącach już wszystkie pomieszczenia. Siostry utrzymywały się z własnej pracy na gospodarstwie. Początkowo zakład funkcjonował jako Dom Opieki Całkowitej nad Dorosłymi, a później zmienił nazwę na Zakład Opiekuńczy nad Dorosłymi pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo, który przetrwał do zamknięcia w 1949 r. Po zlikwidowaniu placówki, pensjonariuszy umieszczono w innych zakładach.

W 1958 r. s. Aniela opuszcza Żmigród, zostaje powołana do posługi w Sekretariacie Domu Prowincjalnego w Krakowie, jako sekretarka prowincjalna. W tym czasie wyjeżdża do Paryża reprezentując s. Wizytatorkę, która nie otrzymała wizy, jako jej delegatka na Konwent w Domu Macierzystym. Po raz drugi wyjeżdża z s. Wizytatorką Julianną Pożdał na kolejny Konwent służąc m.in. w tłumaczeniu na język niemiecki i francuski. Po powrocie pracuje nadal w sekretariacie Domu Prowincjalnego w Krakowie do roku 1965. Następnie podejmuje posługę w szwalni tegoż domu. Genowefa Zawałkiewicz zmarła w 1981 r. do końca będąc sprawną umysłowo.
Pochowana została w grobowcu Sióstr Miłosierdzia w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.