parallax background

Czas Kongresu

14 października 2018
Zjazd WMM
9 października 2018
200 lat szkoły
14 października 2018
Zjazd WMM
9 października 2018
200 lat szkoły
14 października 2018

Pan Bóg na różne sposoby się troszczy o człowieka. O mnie zatroszczył się poprzez Kongres Młodych Osób Konsekrowanych, w którym po raz pierwszy w życiu mogłam uczestniczyć we wrześniu tego roku.

Był to dla mnie przede wszystkim czas spotkania ze świadkami wiary. Zaproszeni goście, którzy w czasie konferencji dzielili się z nami swoim doświadczeniem Boga, byli tak bardzo prości i autentyczni w tym, co do nas mówili. Każdy z nich bardzo różny, postawiony przez Boga w innym miejscu i posłudze, już samą swoją obecnością dawał świadectwo, że Bóg potrzebuje także nas, takimi, jakimi jesteśmy. Słowa płynące z ust człowieka, który nimi żyje, otwierają ludzkie serca. W czasie tych spotkań wiele zdań poruszyło mnie, stało się dla mnie światłem na dalszą drogę i pokarmem dla duszy. Przez tych ludzi przemawiał do mnie Bóg!

Drugim miejscem doświadczenia Boga był dla mnie koncert zespołu „niemaGotu”. Ich piosenki są dla mnie prawdziwą modlitwą. Dają mi siłę i nadzieję. Raduję się tym, że Bóg podzielił się z człowiekiem zdolnością do tworzenia piękna.

Niech ten czas Kongresu wydaje owoce w życiu każdego uczestnika!

Siostra Miłosierdzia