parallax background

Właśnie DOM

4 października 2018
Wakacje Muminkowe
14 września 2018
Dożynki
4 października 2018

Dom Ubogich im. L. i A. Helclów jest od początku swego istnienia miejscem, gdzie miłosierdzie Boga styka się z wrażliwą miłością ludzi, począwszy od Fundatorów, poprzez wszystkich, którzy przez lata włączyli swoje wysiłki i trud pracy w budowanie i utrzymanie tego Domu aż po tych, którzy obecnie kontynuują dzieło wypływające z miłości, szacunku i chęci pomocy Człowiekowi choremu, samotnemu, cierpiącemu.

Życie naszej Wspólnoty jest nierozłącznie związane z życiem mieszkańców naszego domu. Dzielimy ich troski i radości, jak również chwile spędzone  przed Bogiem w ciszy Kaplicy. Jest to miejsce, gdzie każdy znajduje pociechę i wyciszenie. Jest również miejscem zatrzymania dla Rodzin odwiedzających swoich Bliskich. Jezus przychodzący w Eucharystii jest najbliższym Towarzyszem drogi.

Dom Helclów jest miejscem, gdzie znajdują właśnie DOM wszyscy, którzy z różnych przyczyn- najczęściej choroby- nie mogą pozostać w swoim dotychczasowym środowisku. Znajdują tu przestrzeń i ludzi, którzy towarzyszą i pomagają w różnorodny sposób.

Zwyczajność codziennych dni przerywana jest okazjami do świętowania i szczególnej radości. Jednym z takich momentów był dzień wspomnienia Św. Anny- odpust w naszej Kaplicy. W tym roku dodatkowo połączony z Jubileuszem 25- lecia Święceń kapłańskich kapelana ks. Bogusława Sroki. Na uroczystej Mszy świętej, wzywając wstawiennictwa św. Anny, polecane były intencje Jubilata, ale także Intencje Mieszkańców i Pracowników. A potem , jak to na odpust przystało , na wszystkich czekały radosne niespodzianki na prawdziwym kiermaszu.

Takie są nasze dni przeżywane we wspólnocie Sióstr Domu Helclów. Wypełnione modlitwą i towarzyszeniem, pracą i słuchaniem, odkrywaniem Oblicza Chrystusa w Człowieku.