parallax background

Gorczańska pobożność

11 czerwca 2018
Dzień Dziecka w DPS
7 czerwca 2018
Jubileusz S. Agnieszki
14 czerwca 2018
Dzień Dziecka w DPS
7 czerwca 2018
Jubileusz S. Agnieszki
14 czerwca 2018

Ochotnica Dolna, która łącznie z Ochotnicą Górną uważana jest za najdłuższą wieś w Polsce (około 20 km) leży w Gorcach i na zboczach Beskidu Sądeckiego. Piękno gorczańskich, barwnych tradycji, przejawia się szczególnie w życiu miejscowej parafii, z której duszpasterstwem i liturgią ściśle związana jest wspólnota sióstr miłosierdzia. Oto, jak się prezentują:

Wspólnota Sióstr w Ochotnicy Dolnej liczy trzy Siostry:

Pełnimy posługę w parafii jako: katechetki, zakrystianka i organistka. W ramach tych posług prowadzimy grupę Dzieci Maryi i chór parafialny. Nasze codzienne życie ściśle związane jest z rytmem życia parafii. Naszą posługą włączamy się w duszpasterstwo dzieci, rodzin, ale także w jakiś sposób całej parafii, towarzysząc w przyjmowaniu poszczególnych sakramentów, przeżywaniu innych okolicznościowych wydarzeń (jubileusze, pogrzeby), ale także we wszystkich wydarzeniach religijnych w ciągu całego roku – udział w przygotowaniu od strony liturgicznej (śpiewy, wystrój kościoła itp.).

W ramach współpracy ze szkołami, przedszkolami i parafią podejmujemy bieżące działania wychowawcze i duszpasterskie, np.: pomoc w przygotowaniu i realizacji rekolekcji dla dzieci i młodzieży naszych szkół, wyjazd na rekolekcje z kandydatami do bierzmowania, udział w pielgrzymce dla kandydatów do bierzmowania wraz z przedstawicielami ich rodziców do Sanktuarium bł. Karoliny Kózki, przygotowanie i prowadzenie w kościele z dziećmi i rodzicami modlitwy różańcowej w październiku, przygotowanie i prowadzenie innych nabożeństw, przygotowanie liturgii z dziećmi i z Dziećmi Maryi na różne okoliczności i niektóre uroczystości itd., okolicznościowe wyjazdy z Grupą Maryjną, z ich rodzicami, połączone z udziałem we Mszy św., modlitwą itp.

Oto zdjęcia z niektórych wydarzeń: (więcej na stronie Parafii )