parallax background

W poszukiwaniach…

27 kwietnia 2018
Misyjne opowieści
26 kwietnia 2018
Oddane Bogu
30 kwietnia 2018
Misyjne opowieści
26 kwietnia 2018
Oddane Bogu
30 kwietnia 2018

„OTWORZYĆ SIĘ NA SŁOWO” – Ono szuka otwartego serca. W domu sióstr w Odessie, a dokładnie w Fontance, odbyły się rekolekcje dla dziewcząt w wieku 16 – 30 lat pod hasłem „ W poszukiwaniach”. To pierwsze tego typu wydarzenie, rozpoczynające ciąg międzyprowincjalnej współpracy sióstr na wschodzie, w dziele towarzyszenia młodym w odnajdywaniu najpierw siebie, by odnaleźć Chrystusa i rozeznać Jego Plan na własne życie.

Był to wspaniały czas uczenia się ciszy, by wejść w siebie, nasłuchiwania i próby otwierania się na Słowo. Pochylałyśmy się nad wspaniałym przesłaniem, że Chrystus pragnie być szukanym! Tu i teraz! Tego typu rekolekcje to trudna nauka, wchodzenia w obszar objęty Łaską, tzn. poznawania na ile ważnym jest nie oddalić  się, ale utrzymać serce w tym jednym położeniu: „ TU I TERAZ”.

Przyjąć Dar przygotowany dla mnie przez Pana.

Usłyszeć kim jestem naprawdę?

Co mówi o mnie Słowo?

Słowo, Które jest Miłością, przyjęciem….Które mnie nie zaprzecza…Ono jest dla mnie Dobrą Nowiną! Chcę pozwolić Mu odnaleźć siebie w historii mojego życia!

Niech Pan będzie błogosławiony za to, że otwiera nas Swoim dotknięciem!