parallax background

Gorzowskie Śluby

23 kwietnia 2018
Zaraźliwe powołanie
12 kwietnia 2018
Beatyfikacja P. Hanny
25 kwietnia 2018
Zaraźliwe powołanie
12 kwietnia 2018
Beatyfikacja P. Hanny
25 kwietnia 2018

Podobnie jak na całym świecie, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego także w Gorzowie Wielkopolskim szarytki odnowiły swoje śluby. Zgromadzenie realizuje swój charyzmat w tym mieście poprzez duchową i materialną pomoc ludziom ubogim w Centrum Św. Katarzyny, w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, w Przedszkolu „Wincentyńskie Dzieci” oraz w katechizacji dzieci i młodzieży.

Mszy św. z odnowieniem ślubów, w której uczestniczyły także siostry ze wspólnoty w Skwierzynie, przewodniczył bp Paweł Socha oraz ks. Dominik Orlicki, wikariusz parafii. Podczas kazania ksiądz biskup, który jako Misjonarz należy do tej samej Rodziny Wincentyńskiej, przypomniał osoby założycieli Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, którzy opatrznościowo wpisali do reguły coroczną renowację ślubów. W akcie tym siostry, tak jak Maryja, ponawiają swoje osobiste, intymne „fiat” wobec Jezusa Chrystusa – swojego Oblubieńca.

Biskup Senior przypomniał tajemnicę boskiej miłości trynitarnej, w którą siostry świadomie weszły przez śluby święte. Wspomniał słowa św. Pawła: „Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa” (2 Kor 4,6). Czyli po prostu zostaliśmy jakby olśnieni tajemnicą Chrystusa i Jego Chwałą, Jego Miłością do nas i do wszystkich, których On wybrał i ukochał.

Jego Ekscelencja przypomniał mistykę wincentyńską: „Siostry Miłosierdzia naśladują Maryję,… kiedy odwiedzają chorych w domach, pomagają Ubogim wszystkich kategorii, także tym dzieciom, które tutaj się bawią, czy dzieciom, które katechizują. Wszyscy oni są Ubodzy i potrzebujący Chrystusa i Jego Miłości. I stąd każdy, do kogo posyła nas Chrystus, jest właśnie tym chorym, nagim, czy wtrąconym do więzienia, czy znieważonym, niesłusznie skazanym na śmierć. Tajemnicę Chrystusa w Ubogich odkrywamy na drodze wiary…”.

Ks. biskup życzył siostrom wierności pełnym radości i zawierzenia ślubom zgodnie z charyzmatem Księdza Wincentego. Tego dnia wspólnota miała również okazję, by złożyć Dostojnemu Jubilatowi najlepsze życzenia z okazji 6o-lecia Kapłaństwa oraz 45-lecia sakry biskupiej, co uczyniła wyśpiewując „Plurimos Annos”…