parallax background

Jubileusz Światła

20 maja 2024
Spotkanie w Jasieniu
5 maja 2024
Spotkanie w Jasieniu
5 maja 2024
 

Jubileusz Światła Pięćdziesiątnicy

Prawie rok temu, w dziękczynieniu i radości, rozpoczęłyśmy Jubileusz Światła Pięćdziesiątnicy, czyli 400. rocznicę wydarzenia, które zapoczątkowało misję przyszłego Zgromadzenia. Wtedy – 4 czerwca 1963 r. – św. Ludwika de Marillac, przepełniona licznymi wątpliwościami otrzymała wyjaśnienie natchnione przez Ducha Świętego.
 
„Ten decydujący moment pozwolił jej zobaczyć to, co stanie się tożsamością Sióstr Miłosierdzia: zakotwiczenie w Bogu, praktyka rad ewangelicznych, życie we wspólnocie, posługa wychodząc i powracając. (...) Św. Ludwika oddała wszystko, aby pójść ku tym, którzy cierpieli z powodu głodu, wojny, niesprawiedliwości i umiała pociągnąć młode kobiety do pójścia za Chrystusem, służąc Ubogim.” (S. Françoise Petit)
 
Tak jak nam to pokazała św. Ludwika, Zgromadzenie obecne dzisiaj na całym świecie, stara się uważniej wsłuchiwać w Ducha Świętego, aby idąc naprzód z nadzieją, coraz lepiej służyć naszym siostrom i braciom. Zostałyśmy także wezwane do kreatywności misyjnej.
 
Jednym z owoców Jubileuszu Światła jest radosna i odważna odpowiedź wielu Sióstr na propozycję Zgromadzenia, aby na dwa lata podjąć służbę poza granicami swojej Prowincji – na ten moment 27  Sióstr zostało posłanych na inny kontynent, w tym m.in. s. Anna z naszej prowincji.
 
Zapraszamy do wysłuchania ich relacji:
 
 
Kolejnym owocem Jubileuszu Światła są nowe wspólnoty Sióstr, które odpowiedziały na wezwanie, aby iść ku życiu będącemu zaczynem w świecie. Siostry odważnie podjęły posługę najuboższym w różnych regionach świata:

A tak Siostry na całym świecie świętowały Rok Jubileuszowy: