parallax background

Wspólnota na peryferiach

24 marca 2024
Codzienna służba
22 marca 2024
Wielkanoc w Nowym Targu
1 kwietnia 2024
Codzienna służba
22 marca 2024
Wielkanoc w Nowym Targu
1 kwietnia 2024

WSPÓLNOTA NA PERYFERIACH, NA DALEKIM ZACHODZIE POLSKI - SŁUBICE

 

Nasza Wspólnota składa się z 4 sióstr.

3 siostry służą chorym w powiatowym Szpitalu im. prof. Zbigniewa Religii, na trzech różnych oddziałach: wewnętrznym, chirurgii i ZOL -u. Nasz dom mieści się na terenie parafii MB Królowej Polski, co na krańcach zachodniej Polski przybiera szczególnego znaczenia.

Parafią opiekują się Księża Misjonarze. Jedna z naszych sióstr posługuje jako zakrystianka, inna towarzyszy dzieciom i młodzieży animując grupę WMM. 

Ze względu na lokalizację naszego miasta w pobliżu Republiki Niemiec nasza posługa w tym miejscu spotyka się z ogromną różnorodnością ludzi tu przebywających, tak co do kultury, jak i co do religii.

Aby być wiernymi duchowi naszych Świętych Założycieli kładziemy nacisk we wspólnocie na życie modlitwy, które animuje nasze życie wspólnotowe i obejmuje naszych Ubogich we wszystkich aspektach ich życia.

Jesteśmy świadome, że świadectwo i zachowanie autentycznego stylu życia Siostry Miłosierdzia jest w stanie ukazać prawdziwe oblicze Boga Miłości i przemieniać tych, których spotykamy na naszej drodze.