parallax background

150. rocznica urodzin

12 stycznia 2024
Boże Narodzenie w DPS
31 grudnia 2023
Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia 2024
Boże Narodzenie w DPS
31 grudnia 2023
Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia 2024

BŁOGOSŁAWIONA SIOSTRA MARTA WIECKA

150. ROCZNICA URODZIN

 

12 stycznia 2024 roku rozpoczęłyśmy świętowanie 150. Rocznicy urodzin naszej Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej.

W kaplicy Sióstr Miłosierdzia domu prowincjalnego w Krakowie, o godz. 17.00 Eucharystię sprawował ks. Bogdan Zapotoczny CM, Dyrektor Prowincji. W homilii przypomniał po krótce życie Siostry Marty.

Natomiast o godz.19.00 miała miejsce celebracja poświęcona Siostrze Marcie, którą przygotowała wspólnota Postulatu.

Ta cicha, prosta i pokorna Siostra Miłosierdzia jest dla nas świetlanym wzorem całkowitego oddania Bogu, głębokiej modlitwy, wiary, wierności powołaniu, zatroskania o człowieka chorego i cierpiącego w jego wymiarze fizycznym i duchowym. Wiemy jak bardzo zależało jej na zbawieniu każdego człowieka! Jej miłość do Boga i do ludzi była na wskroś ewangeliczna. Jej życie stało się urzeczywistnieniem słów Jezusa, który powiedział: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). W chwili gdy zaszła taka potrzeba, nie zawahała się oddać swego życia dla ratowania swego Brata.

 24 maja 2008 roku Matka Evelyne Franc (1948-2024) ówczesna Przełożona  Generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, uczestniczyła w Beatyfikacji Siostry Marty Wieckiej we Lwowie. A podczas celebracji dziękczynienia za Jej Beatyfikację w Śniatynie 25 maja powiedziała m.in.: 

 „...Pragnę w imieniu Zgromadzenia podziękować Panu Bogu, który nas tutaj zgromadził, gdyż uczynił wielkie rzeczy poprzez prostą Siostrę Miłosierdzia, naszą błogosławioną Siostrę Martę, której dziś wspólnie oddajemy cześć. Wiemy, że całe życie Siostry Marty utkane było czynami miłości do Pana Boga, którego rozpoznawała i któremu służyła w swojej rodzinie, w bliźnim, w Siostrach we wspólnocie, w Ubogich, którym pomagała kompetentnie i łagodnie, mówiąc o Bogu Miłości i o Maryi Dziewicy, naszej Matce. Życie siostry Marty zakończyło się ostatnim aktem miłości - ofiarą z samej siebie, by ocalić kogoś drugiego, właśnie tutaj w Śniatynie. Wiemy, jak bardzo świadectwo jej życia naznaczyło współczesnych ludzi i jak pieczołowicie pamięć o niej zachowywana była z pokolenia na pokolenie. My wszyscy tutaj obecni sprawimy, by jaśniała ona wokół nas od południa Hiszpanii po Niemcy, od Albanii do Belgii i od Portugalii po Liban. Będziemy także jak ona budowniczymi jedności i świadkami pokoju oraz przebaczenia. Dziękuję miastu Śniatyn za wierną pamięć o Siostrze Marcie, dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy na te świąteczne dni przybyli z całej Europy... Niech Dziewica Maryja, której siostra Marta powierzała się we wszystkich doświadczeniach, a także sama Błogosławiona sprawią, by wznosiły się ku Panu wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach.

30 maja będziemy również przeżywać 120. rocznicę śmierci Błogosławionej Siostry Marty.  

W tym roku Jubileuszowym Pan Bóg daje nam możliwość wypraszania wielu łask.

Przez wstawiennictwo naszej Błogosławionej Siostry powierzajmy Mu wszelkie intencje.


Tutaj można przesyłać intencje, które będą polecane za pośrednictwem bł. s. Marty Wieckiej podczas Nowenny, która jest odprawiana każdego 30. dnia miesiąca w Kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia w Krakowie. 

Zapraszamy do przesyłania próśb i podziękowań oraz uczestnictwa we wspólnej modlitwie.