parallax background

Sesja formacyjna

4 listopada 2023
Wieści z Krzeszowic
21 października 2023
Modlitwa za zmarłych
8 listopada 2023
Wieści z Krzeszowic
21 października 2023
Modlitwa za zmarłych
8 listopada 2023

SESJA FORMACYJNA
Kraków, 4 listopada 2023

 

W dniu 4 listopada 2023 roku w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia w Krakowie miała miejsce Sesja formacyjna pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, której przewodniczył J. E. Ks. Biskup Jacek Kiciński Przewodniczący Komisji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski.

W Sesji licznie wzięły udział Siostry Miłosierdzia z wielu domów Prowincji Krakowskiej, a także przedstawicielki Córek Bożej Miłości i Sióstr Nazaretanek z Parafii Św. Floriana.

Ksiądz Biskup w swoim słowie, między innymi, podkreślił ścisły związek pomiędzy życiem zakonów, a życiem Kościoła. Przywołał refleksję Ojca Świętego Franciszka, który powiedział, że życie zakonne w Kościele można porównać do tego czym jest serce w organizmie człowieka. Od kondycji serca zależy kondycja całego organizmu: jak serce dla człowieka, tak zakony dla Kościoła. Od zakonów zależy kondycja Kościoła. Jeżeli zakony są w dobrej kondycji, w  dobrej kondycji jest życie Kościoła. Jeżeli zakony przeżywają trudności, to trudności są obecne w Kościele. Życie zakonne jest papierkiem lakmusowym życia Kościoła. Każda reforma Kościoła rozpoczyna się od życia zakonnego. Jak życie zakonne się zmienia, nabiera radykalizmu, całe życie Kościoła też nabiera radykalizmu, dlatego że życie zakonne jest najbardziej radykalną formą naśladowania Jezus Chrystusa na ziemi.

Współczesny człowiek jest zabiegany i my mamy mu pomóc się zatrzymać. Ten świat nas potrzebuje i to jest właśnie uczestniczenie w życiu Kościoła. Zadaniem osób konsekrowanych jest dołączyć do drugiego człowieka w jego ciemności wiary.

Ks. Biskup w międzyczasie zwiedził Salę Pamiątek. Po obiedzie pomodlił się w krypcie pod kaplicą przy sarkofagu Ks. Biskupa Ludwika Łętowskiego fundatora Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia w Krakowie, a następnie spotkał się z Siostrami Wspólnoty Św. Katarzyny Labouré (Infirmeria). Podziękował im za wierność, za cenny dar modlitwy, który jest najpiękniejszym owocem jesieni ich życia.