parallax background

Śluby Święte

26 sierpnia 2023
Odkryć skarb
18 sierpnia 2023
Spotkać Jezusa
31 sierpnia 2023
Odkryć skarb
18 sierpnia 2023
Spotkać Jezusa
31 sierpnia 2023

Dzień 26 sierpnia 2023 r. - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej wpisał się mocno w życie i historię Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, a szczególnie Prowincji Krakowskiej. W dzień ten dwie młode Siostry: Renata i Martyna oddały się całkowicie Bogu poprzez Śluby Święte.


„Oddać się Bogu bez reszty, dla wielu, może się wydawać czymś bardzo abstrakcyjnym. Dla mnie jednak nabrało bardzo realnych wymiarów. Śluby Święte składane po raz pierwszy to dzień, gdy moja niemoc zatapia się we Wszechmocy Boga. To moment, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że nigdy nie będziemy gotowi, by odpowiedzieć o własnych siłach Bogu na Jego Miłość. Dlatego przychodzi On ze swoją łaską i dopełnia za nas i w nas wszystkiego.
Mam w sobie ogromną pewność, że tak właśnie jest ponieważ On zawsze pozostaje wierny: „lecz nie odejmę mu łaski mojej i nie zawiodę w mojej wierności.” (Ps 89,34) Gdy patrzę na Krzyżyk Ślubny myślę, że jest On najlepszym znakiem wierności i miłości. Pan już wszystkiego dokonał i nie zmieni decyzji o swojej Miłości bez końca. Tu właśnie pojawia się miejsce na moje niemocne „tak”, które nigdy nie dorasta i chwieje się w wielu momentach, a jednak Jemu to wystarcza. Moje „tak” złożone na Sercu Boga w Ślubach Świętych nigdy nie będzie samotne, bo mój Oblubieniec w swojej odpowiedzi zawsze pozostaje wierny i to wzrusza mnie najbardziej. Jest we mnie wiele wdzięczności za czas przygotowania do Ślubów Świętych, za ludzi na mojej drodze i codzienne bycie przy Tym, który uzdalnia moje serce do odpowiedzi na Jego Miłość”. 

Siostra Martyna SM

„Panie Ty wszystko wiesz...”
„Moje serce jest wypełnione niewysłowioną wdzięcznością Panu Bogu za łaskę złożenia Ślubów Świętych po raz pierwszy. Dzień Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej jest dla mnie szczególnie ważny ponieważ w świetle Jej Oblicza rozeznawałam moje powołanie krocząc pielgrzymkowymi szlakami. To Ona wskazuje mi drogę do całkowitego oddania się Bogu. Śluby Święte dają mi wolność serca, że nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To dzień kiedy coraz bardziej uświadamiam sobie, że najlepsza droga ściśle splata się z wolą Boga i Jego planem na nasze życie”.

Siostra Renata SM