parallax background

Błogosławiona, któraś uwierzyła

16 sierpnia 2023
WMM w Zakopanem
11 sierpnia 2023
Matka Boska Zielna
16 sierpnia 2023
WMM w Zakopanem
11 sierpnia 2023
Matka Boska Zielna
16 sierpnia 2023

15 sierpnia 2023 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”
(Łk 1, 45)

„Słusznie przeto w owym wyrażeniu „Błogosławiona, któraś uwierzyła”, możemy upatrywać jakby klucz, który otwiera nam wewnętrzną prawdę Maryi: Tej, którą anioł przy zwiastowaniu pozdrowił jako „łaski pełną”. Jeśli jako „łaski pełna” była Ona odwiecznie obecna w tajemnicy Chrystusa, to przez wiarę stawała się w niej obecna w wymiarach całego swego ziemskiego itinerarium: „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Równocześnie zaś tę tajemnicę Chrystusa w sposób dyskretny — ale bezpośredni i skuteczny — uobecniała ludziom. I nadal nie przestaje jej uobecniać. Przez tajemnicę Chrystusa także Ona jest obecna wśród ludzi. Poprzez Syna rozjaśnia się także tajemnica Matki”.

Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 19

W Uroczystość Wniebowzięcia rozważamy i pochylamy się nad życiem Maryi, nad Jej wybraniem przez Boga, nad Jej FIAT wypowiadanym tak w radościach, jak i w cierpieniu, nad Jej wyniesieniem i zjednoczeniem z Synem w Niebie, skąd nieustannie wstawia się za nami.

Powierzamy Jej wszystkie sprawy naszej Ojczyzny, te radosne i te bolesne. Błagamy o pokój dla Ukrainy i całego świata.

Królowej Wniebowziętej powierzamy całe nasze Zgromadzenie, a w sposób szczególny naszą Matkę Generalną, Siostrę Françoise w dniu Jej święta.

Podobnie jak w licznych wspólnotach, w intencji naszej Matki sprawowana była Eucharystia w kaplicy Domu Prowincjalnego i w kaplicy wspólnoty św. Katarzyny Labouré w Infirmerii. Na Mszę świętą przyniosłyśmy bukiety kwiatów, ziół, zbóż, owoców, by wraz z Maryją dziękować Bogu za cenne plony ziemi, modlić się za rolników, a także za tych, którym brak codziennego chleba.