parallax background

Zaraźliwa radość

30 marca 2023
Pod płaszczem Maryi
17 marca 2023
Delegaci AIC w Rzymie
7 kwietnia 2023
Pod płaszczem Maryi
17 marca 2023
Delegaci AIC w Rzymie
7 kwietnia 2023

40 lecie ośrodka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Zakopanem

Z okazji Jubileuszu 40 lat działalności Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Kamieńcu, gdzie służą nasze siostry, podopieczni wykonali obraz pt. „Miłość Ukrzyżowana”, który został wystawiony na licytację na balach charytatywnych. Zebrane fundusze przeznaczono na polepszenie warunków w ośrodku. 

Życie w ORW w Zakopanem zaczyna się od rana, kiedy to zjeżdżają się busy przywożące dzieci z najbliższych okolic. Oprócz codziennej nauki i zabawy wychowankowie organizują przedstawienia, wychodzą na spacery i wycieczki. Ich radość udziela się wszystkim pracownikom!