parallax background

Skupienie sióstr przed ślubami

14 lutego 2023
A na ziemi pokój…
7 lutego 2023
Dzień Chorego
20 lutego 2023
A na ziemi pokój…
7 lutego 2023
Dzień Chorego
20 lutego 2023
 

W dniach 7 – 9 lutego 2023 r. w Ochotnicy Dolnej odbyło się skupienie formacyjne dla sióstr przed ślubami. Główną treścią spotkań była dalsza refleksja nad ślubem ubóstwa. Tym razem było to spojrzenie na ubóstwo pod kątem zawierzenia i zaufania Bogu pomimo i pośród trudnych doświadczeń i doznanych zranień. Konferencje, wzajemne dzielenie się oraz wspólna i osobista modlitwa były okazją, by odkrywać istotę ewangelicznej cnoty.

Jak podczas każdego spotkania, także i tym razem niezwykle cenne było doświadczenie wspólnoty. Spędzony razem czas pozwala na lepsze poznanie się, budowanie więzi i ubogacenie dobrem, jakie wnosi każda siostra.

Pielgrzymka do Sanktuarium Pani Ziemi Sądeckiej i rozmowa z Siostrami Klaryskami pozwoliły zobaczyć, jak św. Kinga i jej duchowe córki, w duchu ewangelicznego ubóstwa, w charyzmacie jakim zostały obdarzone, zostawiają dobra tego świata, by żyć Dobrem Najwyższym.

s. Anna