parallax background

Przesłanie z rue du Bac

2 października 2022
Jałmużnik w Odessie
16 września 2022
Odnowa serc
10 października 2022
Jałmużnik w Odessie
16 września 2022
Odnowa serc
10 października 2022
 

W naszym domu prowincjalnym w Krakowie, w dniach 30 września i 1 października br. miało miejsce skupienie formacyjne, które prowadził ks. prof. Waldemar Rakocy CM.

Przedmiotem tego spotkania były Objawienia Matki Bożej Katarzynie Labouré w Paryżu przy rue du Bac - ich przebieg i przesłanie.

Ks. Waldemar przypomniał treść objawień, przedstawił ich znaczenie teologiczne i aktualność. Ukazał także świetlaną postać Siostry Katarzyny Labouré, którą Maryja uczyniła swoją Powiernicą. Podkreślił Jej zjednoczenie z Bogiem, milczenie, posłuszeństwo, wierność regułom, ducha ascezy, miłość do Sióstr i niezwykle ofiarną posługę Ubogim.

Objawienia Maryi przy rue du Bac są przesłaniem dla świata. Są też wyrazem Jej matczynej troski i miłości do naszych Zgromadzeń Wincentyńskich.