parallax background

Effata – otwórz się

17 stycznia 2021
Trzej Królowie w Bobrku
8 stycznia 2021
Niedziela Biblijna
21 stycznia 2021
Trzej Królowie w Bobrku
8 stycznia 2021
Niedziela Biblijna
21 stycznia 2021

W tych trudnych czasach pandemii, jako Wspólnota Żmigrodzka chcemy jeszcze mocniej i głębiej realizować nasze konwentowe przesłanie EFFATA – OTWÓRZ SIĘ, dlatego…
Otwieramy drzwi naszego domu dla bezdomnych, bezrobotnych, potrzebujących wsparcia.
Otwieramy nasze oczy, by dostrzec tych, którzy są zagubieni, zalęknieni, zawstydzeni.
Otwieramy nasze ręce, by dzielić się z innymi tym , co konieczne do życia.
Otwieramy nasze uszy, by słuchać ludzkich tragedii, dramatów, życiowych niepowodzeń.
Otwieramy nasze usta, by słowami dodać otuchy, nadziei.Otwieramy nasze serca, by w nim było miejsce dla tych, którzy potrzebują nie tylko wsparcia materialnego, ale szczególnie wsparcia duchowego – modlitewnego. Szczególnie poprzez codzienną wspólnotową modlitwę różańcową oraz przez wstawiennictwo Św. Józefa polecamy Dobremu Bogu tych wszystkich, z którymi każdego dnia się spotykamy.