MIEJSCA

Aktualnie Prowincja Krakowska liczy 289 sióstr i 36 domów DOMY W POLSCE

DOMY NA WSCHODZIE

MISJE

W myśl słów św. Wincentego: „Nie wystarcza mi, że ja sam kocham Boga, jeśli mój bliźni Go nie kocha”, siostry podejmują posługę:

  • w Domach Pomocy Społecznej dla dorosłych i dzieci niepełnosprawnych
  • w przedszkolach
  • w szkołach jako katechetki
  • w hospicjach
  • w szpitalach
  • w świetlicach środowiskowych
  • w Domach Dziecka
  • odwiedzając Ubogich w ich domach i in…