Pocieszenie Chrystusa

„Jesteśmy świadome że: «otrzymawszy pokrzepienie ipocieszenie Chrystusa, jesteśmy z kolei wezwane, aby stać się pokrzepieniem i pocieszeniem dla naszych braci, poprzez postawę łagodności i pokory na wzór Mistrza»”.

Powyższe słowa Papieskiego Orędzia na XXVIII Światowy Dzień Chorego kontemplowały siostry z Moszczan. W Domu Pomocy Społecznej, gdzie posługują, pragną dawać chorym „odczuć obecność Chrystusa, który ofiaruje pociechę i troszczy się o chorą osobę, opatrując jej rany”.

Poniżej widnieją uchwycone w kadrze chwile modlitw i zabawy dzielone z mieszkańcami DPS , a także odwiedziny i kolędowanie członków Wincentyńskiej Młodzieży z pobliskich Łazów. Na wzór Patrona młodzież troszczy się o wrażliwość serca na potrzebujących – korzystając z duchowej formacji we wspólnocie.