Brzeg nad Odrą

Brzeg nazywany jest „Miastem, do którego każdy chce wracać”. Chociaż na obecną chwilę przyszło siostrom opuścić jego mury, dzielą się z nami przeżyciami niedawnych uroczystości: kontemplacją daru Eucharystii podczas procesji Bożego Ciała, dziękczynieniem za 60 lat posługi siostry Janiny w Zgromadzeniu, wspomnieniem wręczenia Medalu św. Jadwigi siostrze Jadwidze…