Świętowanie we wspólnocie

Wspólna modlitwa i służba, Jubileusz 70-lecia powołania siostry Heleny, oraz 60-lecia powołania siostry Cecylii, pełne radości coroczne Renowacje Świętych Ślubów, coroczna kolęda naszych kapłanów, święcenie pokarmów, spotkania formacyjne i rekreacyjne, radosne spotkania z odwiedzającymi nas gośćmi – ostatnio odwiedził nas ze swoim tatą neoprezbiter ks. Guido z Niemiec, wychowanek siostry Moniki.