Dzieło odnowy

Jesteśmy pełne pomysłów i inicjatyw. Na zdjęciach pokazane są tylko niektóre z nich. Wymiana okien, wzruszające odnowienie i umieszczenie z powrotem na ścianie budynku figurki św. Wincentego, ocieplenie sufitu nad kaplicą, pomalowanie zabudowań gospodarczych, podciągnięcie wody do ogrodu ze studni, budowa garaży… Mamy też nowy stolik i ławki w ogrodzie, nową piękną obudowę kapliczki Matki Bożej i studni, mostek przy stawie, dach nad werandą, gdzie można przyjemnie odpocząć, a ostatnio też postawiłyśmy nową kapliczkę poświęconą św. Józefowi. Zapraszamy do Tenczynka!