parallax background

Poświęcenie figur

20 października 2020
Marzenia się spełniają
7 października 2020
Sprawiedliwi Wśród Narodów
11 listopada 2020
POŚWIĘCENIE FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

W dniu 29 września 2020 w Święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała w Domu Prowincjalnym miało miejsce poświęcenie figury Św. Michała Archanioła umieszczonej w pobliżu kaplicy przed wejściem na Infirmerię i na plac zabaw dla dzieci z przedszkola. Poprzedzone ono było modlitwą przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy i koronką do Św. Michała Archanioła.

Akt oddania św. Michałowi Archaniołowi

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.


POŚWIĘCENIE FIGURY ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC

Tego samego dnia Ojciec Dyrektor poświęcił figurę św. Ludwiki de Marillac umieszczoną w ogrodzie Domu Prowincjalnego.

Boże, Ty jesteś miłością i przez swojego Syna dałeś Kościołowi nowe przykazanie miłości; prosimy Cię, pozwól nam naśladować przykład świętej Ludwiki i przez świadczenie miłosierdzia na ziemi, zasłużyć na obiecaną nagrodę w wieczności. Przez Pana naszego. Amen