parallax background

Uroczystość św. Ludwiki w Śniatynie

16 maja 2020
Triduum Paschalne 2020
14 maja 2020
U mogiły Bł. Marty
25 maja 2020

„Należę do Ciebie, Najświętsza Dziewico, by doskonałej należeć do Boga. Naucz mnie naśladować Twoje święte życie w wypełnianiu tego, czego Bóg żąda ode mnie”. (Św. Ludwika)

9 maja to okazja do dziękczynienia Bogu za dar życia i świętości naszej kochanej św. Ludwiki. Do głębokiego przeżycia tego święta przygotowałyśmy się poprzez dziewięciodniową nowennę, podczas której rozważałyśmy jej cnoty i nauczanie.

Patrząc na przykład naszej świętej Matki, uczyłyśmy się od niej:

  • Miłości do Boga, która powinna nas pobudzać do pragnienia Jego chwały, do radości z powodu Jego potęgi, do wychwalania i kochania Jego przymiotów, do możliwie jak najczęstszych aktów miłości w ciągu dnia.
  • Miłości bliźniego, która uczy nas kochać się wzajemnie w Bogu i kochać Boga w nas, ponieważ jesteśmy Jego własnością.
  • Pokory, jako królewskiej drogi, którą posłużył się Bóg, by uwielbić swego Syna, i którą nadal się posługuje, by uwielbić tych, którzy idą za Jego Synem.
  • Ubóstwa, które upodabnia nas do Jezusa, ponieważ duch ubóstwa jest duchem Jezusa Chrystusa.
  • Czystości serca, które oderwane od wszelkich przywiązań pragnie tylko chwały Bożej. Posłuszeństwa, które sprawia, że każde nasze działanie wyprasza łaski i jest miłe Bogu.
  • Łagodności, przy pomocy której można pozyskać cały świat.
  • Modlitwy, która powinna opierać się na stałej pamięci na obecność Bożą.

W ostatnim dniu nowenny prosiłyśmy św. Ludwikę, by nauczyła nas kochać Matkę Bożą, tak jak ona Ją kochała i naśladowała Jej cnoty. W dzień uroczystości św. Ludwiki przed Eucharystią modliliśmy się litanią do św. Ludwiki szczególnie prosząc ją, by nieustannie uczyła nas kochać to, co ona kochała: Boga, ubogich, obowiązek i krzyż.

W czasie uroczystej Mszy św. ku czci świętej Ludwiki, którą sprawowali ks. Jan Trzop i ks. Jerzy Hawluk w intencji Sióstr i grupy AIC, jako duchowa rodzina dziękowałyśmy Bogu za naszą Matkę, która kiedyś wspierała Panie Miłosierdzia i formowała Siostry, a teraz swoim przykładem i wstawiennictwem pomaga nam w służbie ubogim i w dążeniu do doskonałości. Na końcu Mszy św. każda otrzymała prezencik od św. Ludwiki - mały kwiatek z cytatem zaczerpniętym z duchowych notatek naszej świętej matki.

Święta Ludwiko, wstawiaj się za nami i wspieraj nas swoimi modlitwami!


Siostry ze Śniatyna (Aneks)