parallax background

Apostolstwo online

9 maja 2020
DPS dziękuje!
24 kwietnia 2020
Triduum Paschalne 2020
14 maja 2020

Trudne czasy pandemii wymuszają inne, stechnicyzowane formy kontaktu z grupami parafialnymi. Wg św. Wincentego „miłość jest twórcza aż do nieskończoności", więc siostry razem z młodzieżą i wiernymi starają się pozostawać w kontakcie, razem się modlić i wspomagać potrzebujących.


W Nowym Targu w czasie Wielkiego Postu siostry prowadziły Drogę Krzyżową dla młodzieży w kościele parafialnym. W Wielki Piątek grupka młodzieży modliła się przy Ciemnicy, a inna podczas nocnej adoracji. Wszystkie te wydarzenia były udostępniane wiernym przez parafię online.

Prawdziwe, nie wirtualne pierniczki, upieczone przez Wincentyńską Młodzież zostały zawiezione wraz z paczkami żywnościowymi do osób chorych i potrzebujących.

Centralne wydarzenia Paschalne przeżywały Siostry w domowej kaplicy przy udziale kilku osób świeckich.