parallax background

Apostolstwo online

9 maja 2020
DPS dziękuje!
24 kwietnia 2020
Triduum Paschalne 2020
14 maja 2020
DPS dziękuje!
24 kwietnia 2020
Triduum Paschalne 2020
14 maja 2020

Trudne czasy pandemii wymuszają inne, stechnicyzowane formy kontaktu z grupami parafialnymi. Wg św. Wincentego „miłość jest twórcza aż do nieskończoności", więc siostry razem z młodzieżą i wiernymi starają się pozostawać w kontakcie, razem się modlić i wspomagać potrzebujących.


W Nowym Targu w czasie Wielkiego Postu siostry prowadziły Drogę Krzyżową dla młodzieży w kościele parafialnym. W Wielki Piątek grupka młodzieży modliła się przy Ciemnicy, a inna podczas nocnej adoracji. Wszystkie te wydarzenia były udostępniane wiernym przez parafię online.

Prawdziwe, nie wirtualne pierniczki, upieczone przez Wincentyńską Młodzież zostały zawiezione wraz z paczkami żywnościowymi do osób chorych i potrzebujących.

Centralne wydarzenia Paschalne przeżywały Siostry w domowej kaplicy przy udziale kilku osób świeckich.