parallax background

Pocieszenie Chrystusa

14 lutego 2020
Migawki z Żywca
24 stycznia 2020
Złoty Jubileusz
2 marca 2020
Migawki z Żywca
24 stycznia 2020
Złoty Jubileusz
2 marca 2020

„Jesteśmy świadome że: «otrzymawszy pokrzepienie i pocieszenie Chrystusa, jesteśmy z kolei wezwane, aby stać się pokrzepieniem i pocieszeniem dla naszych braci, poprzez postawę łagodności i pokory na wzór Mistrza»”.

Powyższe słowa Papieskiego Orędzia na XXVIII Światowy Dzień Chorego kontemplowały siostry z Moszczan. W Domu Pomocy Społecznej, gdzie posługują, pragną dawać chorym „odczuć obecność Chrystusa, który ofiaruje pociechę i troszczy się o chorą osobę, opatrując jej rany".

Poniżej widnieją uchwycone w kadrze chwile modlitw i zabawy dzielone z mieszkańcami DPS , a także odwiedziny i kolędowanie członków Wincentyńskiej Młodzieży z pobliskich Łazów. Na wzór Patrona młodzież troszczy się o wrażliwość serca na potrzebujących - korzystając z duchowej formacji we wspólnocie.