parallax background

Szkoła Animatora

Daj się porwać…
26 listopada 2019
Co za sztormy!
27 listopada 2019
Daj się porwać…
26 listopada 2019
Co za sztormy!
27 listopada 2019

Szkoła Animatora ma za zadanie przygotowywać i formować kandydatów na Animatorów, by w przyszłości mogli podjąć samodzielne i odpowiedzialne prowadzenie grup Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w parafiach. Stałym punktem formacji na SA jest Adoracja z możliwością przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania, modlitwa różańcowa i oczywiście Życie naszego życia – Eucharystia. Również Szkoła Liturgii i Modlitwy oraz cykl pt. „Duchowość Wincentyńska”. Do wygłoszenia konferencji zapraszani są kapłani, którzy zajmują się WMM w poszczególnych parafiach.

Prócz duchowej formacji, dbamy też o gromadzenie wiedzy z różnych dziedzin. Mamy spotkania ze specjalistami z psychologii, z doświadczonymi liderami grup, biblistami; tymi, którzy na co dzień pracują z Ubogimi i ich wspierają. Bierzemy udział w warsztatach artystycznych, modowych
i kulinarnych, uczymy się też, jak zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Od dłuższego czasu współpracujemy z klerykami Zgromadzenia Misji.

Spotkania Szkoły Animatora odbywają się średnio 4 razy do roku. Podczas ostatniego zjazdu na przełomie listopada i grudnia ma miejsce uroczystość mianowania nowych Animatorów, podczas której otrzymują oni odznakę Animatora, Statuty WMM oraz certyfikat ukończenia SA.