parallax background

Szkoła Animatora

Daj się porwać…
26 listopada 2019
Co za sztormy!
27 listopada 2019

Szkoła Animatora ma za zadanie przygotowywać i formować kandydatów na Animatorów, by w przyszłości mogli podjąć samodzielne i odpowiedzialne prowadzenie grup Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w parafiach. Stałym punktem formacji na SA jest Adoracja z możliwością przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania, modlitwa różańcowa i oczywiście Życie naszego życia – Eucharystia. Również Szkoła Liturgii i Modlitwy oraz cykl pt. „Duchowość Wincentyńska”. Do wygłoszenia konferencji zapraszani są kapłani, którzy zajmują się WMM w poszczególnych parafiach.

Prócz duchowej formacji, dbamy też o gromadzenie wiedzy z różnych dziedzin. Mamy spotkania ze specjalistami z psychologii, z doświadczonymi liderami grup, biblistami; tymi, którzy na co dzień pracują z Ubogimi i ich wspierają. Bierzemy udział w warsztatach artystycznych, modowych
i kulinarnych, uczymy się też, jak zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Od dłuższego czasu współpracujemy z klerykami Zgromadzenia Misji.

Spotkania Szkoły Animatora odbywają się średnio 4 razy do roku. Podczas ostatniego zjazdu na przełomie listopada i grudnia ma miejsce uroczystość mianowania nowych Animatorów, podczas której otrzymują oni odznakę Animatora, Statuty WMM oraz certyfikat ukończenia SA.