parallax background

Przygraniczni bracia

7 lipca 2018
Bella Voce
6 lipca 2018
Maryja w gościnie
27 lipca 2018
Bella Voce
6 lipca 2018
Maryja w gościnie
27 lipca 2018

Słubice, jako miasto przygraniczne, mają swój specyficzny charakter. Idąc do pracy czy do sklepu można spotkać osoby różnych narodowości i wyznań, m. in. Ukraińców, Rosjan, Bułgarów, a w ostatnim czasie uchodźców syryjskich, którzy mieszkają na terenie bezpośrednio sąsiadującego ze Słubicami Frankfurtu nad Odrą.

Ukraińcy i Rosjanie, którzy przybywają do Słubic w poszukiwaniu pracy i mieszkania, często potrzebują pomocy, zwłaszcza w początkowym okresie swego pobytu w Polsce. Brakuje im podstawowych środków niezbędnych do codziennego funkcjonowania: pieniędzy, pożywienia, odzieży. Czasem więc zgłaszają się do nas – sióstr lub parafialnego oddziału Caritas. Można z nimi dość łatwo porozumieć się w języku polskim lub rosyjskim.

Trudniejsza jest komunikacja z muzułmanami, którzy też czasami chcą nawiązać z nami kontakt. W tym przypadku odkrywamy użyteczność naszych rąk i gestów. Zdarzyła się nawet taka historia, że do siostry Bernardy, naszej zakrystianki pracującej przy parafii N.M.P. Królowej Polski, zawitał pewien Syryjczyk wraz z żoną. Przyszedł do kościoła ze świecą, zakupioną wcześniej w kancelarii parafialnej i poprosił o zapalenie jej w kościele z intencją o zdrowie dla swej chorej żony. Siostra umieściła zapaloną świecę obok Tabernakulum, za co przybysz serdecznie podziękował i wraz z żoną usiadł w pierwszej ławce, by się pomodlić.

Słubice to miejsce, gdzie na co dzień można doświadczyć ekumenizmu. Często organizowane są spotkania przedstawicieli obecnych tutaj religii. Najważniejszym jednak wydarzeniem ekumenicznym jest bez wątpienia wspólna, polsko-niemiecka plenerowa droga krzyżowa organizowana w czasie Wielkiego Postu. O błogosławieństwo dla obydwu miast modlą się wspólnie wierni obecnych na tym terenie kościołów: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Stacje drogi krzyżowej czytane są w trzech językach: niemieckim, rosyjskim i polskim przez osoby różnych wyznań. Na czele procesji niesiony jest duży, drewniany krzyż, który przekazują sobie przedstawiciele poszczególnych grup społecznych, wyczytywanych przez prowadzącego. Modlitwom towarzyszy polska i niemiecka policja.

Trasa drogi krzyżowej nie jest stała. W tym roku procesja wyruszyła spod kościoła Ducha Świętego, pątnicy przeszli ulicami Słubic, następnie pokonali most graniczny i udali się do kościoła Krzyża Świętego we Frankfurcie, gdzie po zakończeniu nabożeństwa odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli różnych wyznań w atmosferze przyjaźni i życzliwości.

 

Zapraszamy do Słubic!
S. Bernarda, S. Krystyna i S. Elżbieta